Μία έκθεση παγκοσμίου επιπέδου

7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Ελένη Μιχοπούλου

Στη HORECA 2023 συναντούμε τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής και ο απολογισμός είναι θετικός, τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά, ενώ πραγματοποιήσαμε πολλές εμπορικές επαφές.

Εγγραφείτε στο Newsletter