7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

  • Home
  • Highlights
  • Η υψηλή ικανοποίηση του 90,6% των επισκεπτών επισφραγίζει την επιτυχία της HORECA 2024

Η υψηλή ικανοποίηση του 90,6% των επισκεπτών επισφραγίζει την επιτυχία της HORECA 2024

To υψηλό οργανωτικό επίπεδο, η ποικιλία και η ποιότητα των προϊόντων, η εξειδίκευση των εκθετών άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στους επισκέπτες της HORECA 2024, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η διοργανώτρια εταιρεία.

Η διοργανώτρια εταιρία έχοντας ως στόχο πάντα να εξελίσσει τις εκθέσεις της και να τις βελτιώνει τόσο όσον αφορά το οργανωτικό επίπεδο όσο και την ποικιλία και την ποιότητα των εκθετών και των εκθεμάτων πραγματοποίησε έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών, σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.220 επισκεπτών, το χρονικό διάστημα 9-19 Φεβρουαρίου.

Η έκθεση που καλύπτει όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις του κλάδου

Αρχικά, η πολύ μεγάλη παρουσία στην HORECA 2024 – σύμφωνα με την έρευνα- επισκεπτών που είναι Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων (63,4%), ή Γενικοί Διευθυντές / Υπεύθυνοι Αγορών (14,8%), προσέδωσε στην έκθεση για ακόμα μία φορά μία τεράστια εμπορική αξία, αφού η παρουσία τους σε αυτή συνιστά απαραίτητη και καθοριστική προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Το γεγονός ότι 34% απάντησε ότι επισκέφτηκε την έκθεση για να ενημερωθεί για τις τάσεις και τα νέα προϊόντα, ότι το 21,7% για να αναζητήσει νέους προμηθευτές, το 21,5% για να πάρουν προσφορές και το 10,1% για να αγοράσει νέα προϊόντα και το εντυπωσιακό 86% ότι βρήκε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητούσε, αποδεικνύει ότι η ΗORECA αποτελεί για τους επισκέπτες την έκθεση στην οποία θα βρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, απαιτήσεις και ανάγκες τους.

Το 90,6% των επισκεπτών δήλωσαν ικανοποιημένοι από την HORECA 2024

Τα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των επισκεπτών που προέκυψαν μέσα από την έρευνα για: αριθμό εκθετών (93,6%), ποιότητα και επαγγελματική εξειδίκευση εκθετών (93,6%), συνολική εμπειρία επίσκεψης (90,6%), αποδεικνύουν ότι είναι για τους επισκέπτες η κορυφαία έκθεση για τον κλάδο τους αφού ικανοποιεί με εντυπωσιακή πληρότητα τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων τους και καλύπτει τις εμπορικές ανάγκες τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, πάρα πολύ σημαντική ήταν και η εμπορική αποτελεσματικότητα της έκθεσης καθώς σύμφωνα πάντα με την έρευνα το 52,2% έκλεισε συμφωνίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ενώ η πρόθεση να κλείσουν συμφωνίες (65,2%) αναδεικνύουν την πολύ μεγάλη – ποσοστιαία – κατάληξη των συναντήσεων των επισκεπτών και των εκθετών, σε εμπορικές συμφωνίες μεταξύ τους.

*Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Typeform με την χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου, σε δείγμα 1.220 Ελλήνων επαγγελματιών του ευρύτερου ξενοδοχειακού και κατασκευαστικού κλάδου, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες της μαζικής εστίασης, της καφεστίασης, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής και του χονδρεμπορίου.

Εγγραφείτε στο Newsletter