7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Κωνσταντίνος Κλειδέρης

Όποιος ασχολείται με τον ξενοδοχειακό κλάδο νομίζω ότι είναι «υποχρεωμένος» να συμμετέχει στη HORECA. Οι συμφωνίες που κάναμε στην φετινή έκθεση ήταν παραπάνω από τις προσδοκίες μας και περισσότερες από κάθε άλλη φορά.

Εγγραφείτε στο Newsletter