7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Α. Αντικείμενο του Website

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, https://horecaexpo.gr/

έχει δημιουργηθεί και αποτελεί κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία FORUM Εκθέσεις Εκδόσεις Συνέδρια ΑΕ (εφεξής FORUM), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του Ελληνικού Δικαίου, εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Λεωφ. Βουλιαγμένης, αρ. 328, με ΑΦΜ 998644926 /: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, λειτουργεί δε ως διοργανώτρια εκθέσεων, συνεδρίων και εκδότρια περιοδικών.  Ο δικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί με σκοπό να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του σχετικά με την έκθεση HORECA.

Β. Γνωστοποίηση και Αποδοχή Γενικών Όρων

H χρήση του διαδικτυακού τόπου  https://horecaexpo.gr/ διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Γ. Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου – Ευθύνη Παρόχο

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, τα σήματα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς επίσης το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών, των ηλεκτρονικών αρχείων, των υπηρεσιών και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο https://horecaexpo.gr/ ανήκουν αποκλειστικά στη FORUM και αποτελούν προστατευόμενα αγαθά διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα διανοητικής, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στον δικτυακό τόπο https://horecaexpo.gr/ προστατεύονται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Απαγορεύεται ρητά στον επισκέπτη/χρήστη η εκμετάλλευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, αναδημοσίευση, διάθεση ή μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της FORUM. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο, και μόνο εφόσον προορίζονται για προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πληροφορίες. Η FORUM καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του παρόντα δικτυακού τόπου  να είναι ακριβείς και σαφείς. Σε κάθε περίπτωση η FORUM δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ για τυχόν ζημία που μπορεί να προκλήθηκε σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των μέσω αυτού παρεχομένων πληροφοριών.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», hyperlinks κλπ. σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των δικών τους ιστοσελίδων. Οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν γνώση των όρων χρήσης των συγκεκριμένων ιστοσελίδων και εφόσον συμφωνούν με αυτούς να τους αποδέχονται. Σε κάθε περίπτωση η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών για την εκ μέρους τους χρήση των ιστοσελίδων των τρίτων απλά και μόνο από την προβολή τους μέσω του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/.

Η FORUM δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Δ. Υποχρεώσεις Επισκεπτών/Χρηστών

Οι επισκέπτες/χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλουν να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ τηρώντας τους παρόντες Όρους  Χρήσης. Ο χρήστης/ επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών αυτού του δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη που αντίκειται στον νόμο ή μπορεί να βλάψει τη FORUM ή/και τρίτους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

-η επέμβαση επί του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ με σκοπό την παραπλάνηση οποιουδήποτε τρίτου ως προς την προέλευση του περιεχομένου του με απώτερο σκοπό την πρόκληση ζημίας της εικόνας και της φήμης της FORUM ή τη θέση σε κίνδυνο της ασφάλειας των συναλλαγών ή και την παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στον συγκεκριμένο δικτυακό τόπο,

-η διαστρέβλωση των πληροφοριών που περιέχονται για τις υπηρεσίες καθώς και η δημοσίευση μη τεκμηριωμένων και προσηκόντως αποδεδειγμένων πληροφοριών κλπ. που σκοπό έχουν την παραπλάνηση του κοινού, την άμεση ή έμμεση επιρροή της συμπεριφοράς αυτού καθώς και τη βλάβη της FORUM και των υπηρεσιών της,

-η εγκατάσταση ή/και προώθηση, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή μη ζητηθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής προώθηση περιεχομένου καθώς και η εγκατάσταση διαφημιστικών μηνυμάτων χωρίς την έγγραφη έγκριση της FORUM

-η εγκατάσταση κώδικα, αρχείων προγραμμάτων που μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να επιφέρουν δυσλειτουργίες στον δικτυακό τόπο https://horecaexpo.gr/

ή που μπορεί να παρεμποδίσουν την χρήση αυτού από τρίτους.

-η πρόκληση, μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο,

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο και στη FORUM ή και στο δίκτυο γενικότερα, από παράνομη, κακή και κατά παράβαση των παρόντων ‘Όρων Χρήσης χρήση του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ και των σελίδων ή/και υπηρεσιών του από επισκέπτη/χρήστη του, βαραίνει αποκλειστικά τον τελευταίο, η δε FORUM επιφυλάσσεται για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της για την προάσπιση και διαφύλαξη των συμφερόντων της και ο παραβάτης υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημία της FORUM.

Ε. Παροχή και Διαθεσιμότητα Περιεχομένου

Η FORUM, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/. Δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός της τόπος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία ή/και υπηρεσία που περιλαμβάνεται σε αυτόν θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και σφάλματα. Επιπλέον η FORUM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου της με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, καθώς η διαθεσιμότητά του μπορεί να εξαρτάται και από παράγοντες μη ανήκοντες στη σφαίρα ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση η FORUM δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που χρήστης δεν μπορεί να συνδεθεί με τον δικτυακό τόπο https://horecaexpo.gr/.

Η FORUM καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ από κακόβουλο λογισμικό. Εντούτοις δεν εγγυάται πως ο δικτυακός της τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στους επισκέπτες/χρήστες, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ως εκ τούτου, κάθε χρήστης θα πρέπει να φροντίζει για την προστασία του δικού του μέσου πρόσβασης στον δικτυακό τόπο https://horecaexpo.gr/ με δικά του μέσα (π.χ. χρήση antivirusκλπ.) πριν από την οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/.

ΣΤ. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα- Διασφάλιση απορρήτου

Η FORUM δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Επιπλέον, αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι και τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη διαφημιστική προβολή προϊόντων ή/και υπηρεσιών της FORUM. Κάθε χρήστης/ επισκέπτης του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ διατηρεί τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει του Ν. 4624/2019, της λοιπής οικείας Ελληνική νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύει και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ»

Η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη/ επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών δεδομένων που έχει ο χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου αυτού προσώπου μέσω του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/

Μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Ζ. Ειδικοί Όροι Αγοράς Εισιτηρίων

Μέσω του διαδικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν online εισιτήρια.

Στο παρόν αποτυπώνονται οι όροι που διέπουν την αγορά των εισιτηρίων για τη HORECA.

Η αγορά εισιτηρίων για την έκθεση HORECA που διοργανώνει η FORUM συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των ειδικών όρων Αγοράς Εισιτηρίων από την πλευρά του χρήστη, όπως αυτοί διατυπώνονται στο παρόν έγγραφο.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες  όροι είναι δεσμευτικοί και ρυθμίζουν τους όρους της αγοράς εισιτηρίων, τις υποχρεώσεις σας, αλλά και τα δικαιώματά σας απέναντι στην FORUM.

Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε πριν την αγορά του Εισιτηρίου επικοινωνήστε μαζί μας με τους εξής διαθέσιμους τρόπους:

Τηλ: 210-5242100 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)

Email: kk@forumsa.gr

Ταχυδρομείο: στη Διεύθυνση Λεωφόρος Βουλιαγμένης 328, Άγιος Δημήτριος Αττικής, ΤΚ 17342

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ – ΑΝΤΙΤΙΜΟ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Η τιμή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου ορίζεται στα 20 ευρώ για κάθε επισκέπτη για κάθε ημέρα της έκθεσης. Αν ο επισκέπτης επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο και για τις τέσσερις ημέρες της έκθεσης, η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα 50 ευρώ.

Απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε βρέφη, μωρά σε παιδικά καρότσια και γενικά σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών.

Η αγορά του Εισιτηρίου καθώς και οι όροι παροχής των υπηρεσιών μας υπόκεινται επιπλέον στους ειδικότερους όρους, που τυχόν αναγράφονται επάνω στο Εισιτήριο. Για την είσοδό σας στο χώρο της HORECA, θα πρέπει είτε να φέρετε εκτυπωμένο το Εισιτήριο είτε να το διατηρείτε αποθηκευμένο στο κινητό σας τηλέφωνο (ή στο tablet) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε εμφανή θέση το Barcode του εν λόγω Εισιτηρίου, προκειμένου να σκαναριστεί από το αρμόδιο προσωπικό της FORUM.

Η FORUM ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που το Εισιτήριό σας με οποιοδήποτε τρόπο κλαπεί ή χρησιμοποιηθεί από κάποιον τρίτο εν αγνοία σας. Σε περίπτωση πού για οποιονδήποτε λόγο χαθεί ή φωτοτυπηθεί μετράει η πρώτη φορά αποκλειστικά κατά την οποία θα σκαναριστεί και ακυρωθεί στην είσοδο της HORECA. Αυτό σημαίνει ότι μετά την πρώτη ακύρωση / σκανάρισμα  του Εισιτηρίου χάνεται κάθε περαιτέρω δικαίωμα χρήσης αυτού.

Το Εισιτήριο είναι προσωπικό και δεν έχετε το δικαίωμα να το μεταπωλήσετε.

Η κατοχή του Εισιτηρίου, δεν δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί.

Μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας από τον παρόντα δικτυακό χώρο. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε online μια φόρμα (Όνομα – Επώνυμο – Email – Κινητό) με τα στοιχεία σας (μπορείτε να δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτόν τον σύνδεσμο), επιλέγετε πόσα εισιτήρια θέλετε να αγοράσετε και υποβάλλετε την φόρμα. Αυτομάτως μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία Εurobank-Ergasias Α.Ε. (στο εξής Τράπεζα) προκειμένου να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Υπεύθυνη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής είναι η πιο πάνω Τράπεζα. Στο περιβάλλον της Τράπεζας θα σας ζητηθεί να εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Οφείλετε να έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε προβεί σε μη νόμιμη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή έχετε χρησιμοποιήσει ανακριβή στοιχεία, κατά τη διαδικασία συναλλαγής με την Τράπεζα. Η FORUM δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη ζημία που θα υποστείτε, από την εκτέλεση της συναλλαγής σας με την πιο πάνω Τράπεζα. Η FORUM δεν λαμβάνει γνώση, δεν αποθηκεύει και δεν διατηρεί τα στοιχεία καμίας πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή άλλα προσωπικά στοιχεία δικά σας ή άλλου τρίτου εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία που εισάγετε με τη συναίνεσή σας στην πιο πάνω φόρμα και πού χρησιμοποιείτε για την αγορά των εισιτηρίων. Μόλις ολοκληρωθεί η πληρωμή τα εισιτήρια αποστέλλονται στο email που έχετε δηλώσει.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ άρθρο 3ιβ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 όπως έχει κωδικοποιηθεί.

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από την αγορά του Εισιτηρίου διότι με βάση το άρθρο 3ιβ του Ν. 2251/1994 όπως κωδικοποιήθηκε από το άρθρο 1 της ΥΑ 5338/2018 οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δραστηριότητες αναψυχής εξαιρούνται ρητά του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία εκτέλεσης (αγορά Εισιτηρίου για τη HORECA που θα λάβει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία).

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο (εξαίρεση από το δικαίωμα υπαναχώρησης), μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν έχετε δικαίωμα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των εισιτηρίων για λόγους μεταμέλειας (επειδή αλλάξατε γνώμη).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Σε περίπτωση ματαίωσης της HORECA για λόγους ανωτέρας βίας ή για άλλους λόγους, τότε θα υπάρξει ανακοίνωση της FORUM για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου του Εισιτηρίου. Προϋπόθεση για την παραπάνω επιστροφή χρημάτων καθίσταται η οριστική αδυναμία διοργάνωσης της HORECA σε διάστημα 15 ημερών από την προγραμματισμένη ημερομηνία. Σε περίπτωση που η HORECA πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος των 15 ημερών θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Εισιτήριό σας κατά την νέα ημέρα που θα ορίζεται από την FORUM. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της HORECA, τότε θα επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό των αντιτίμου του Εισιτηρίου. Η FORUM δεν έχει υποχρέωση να σας αποζημιώσει, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου σας, για καμία άλλη δαπάνη – έξοδό – ζημία σας από τη ματαίωση της HORECA.

ΌΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ HORECA

Η αγορά του εισιτηρίου, παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να παρακολουθήσει τη HORECA, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου. Η είσοδος του θεατή στην έκθεση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

Η FORUM μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.  Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

Η FORUM δεν φέρει καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ επισκεπτών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης.

Οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων της FORUM για θέματα ασφαλείας.

Μέρη της HORECA πιθανά να βιντεοσκοπούνται/φωτογραφίζονται. Επισκέπτες που θα εμφανίζονται σε αυτά, δεν θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρεία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/φωτογράφηση ή τη FORUM.

Ο κάτοχος του εισιτηρίου οφείλει να συμμορφώνεται  στις εντολές, τις υγειονομικές οδηγίες και τα προληπτικά μέτρα που τίθενται από  τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές, τα Όργανα (ΕΟΔΥ κ.λπ) και τη FORUM Α.Ε.  για την αποφυγή διασποράς πανδημίας ή επιδημίας που απειλεί την δημόσια υγεία. Ο κάτοχος του εισιτηρίου, με την είσοδό του στην Έκθεση, ως χώρο συνάθροισης κοινού, αποδέχεται ότι υπάρχει κίνδυνος έκθεσης στον κοροναϊό (covid-19) και αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους που σχετίζονται με την πανδημία  covid-19.

Η. Γενικοί Όροι

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης, και πάντως σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των Όρων Χρήσης του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από τη FORUM των εκ των παρόντων Όρων Xρήσης απορρεόντων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

Η FORUM δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η FORUM διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει χωρίς ενημέρωση το περιεχόμενο των παρόντων όρων, οποτεδήποτε.

Οποιαδήποτε τυχόν διαφορά προκύψει μεταξύ της FORUM και χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου https://horecaexpo.gr/ από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Εγγραφείτε στο Newsletter