7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

  • Home
  • Highlights
  • Eντυπωσιασμένοι οι decision makers του κλάδου από την έκθεση

Eντυπωσιασμένοι οι decision makers του κλάδου από την έκθεση

Την μεγάλη τους ικανοποίηση για το υψηλό οργανωτικό επίπεδο, την τεράστια γκάμα σε προϊόντα αλλά και την ποιότητα των εκθετών εξέφρασαν οι επισκέπτες, σε έρευνα που πραγματοποίησε η διοργανώτρια εταιρεία.

Η διοργανώτρια εταιρία έχοντας ως στόχο πάντα να εξελίσσει τις εκθέσεις της και να τις βελτιώνει τόσο όσον αφορά το οργανωτικό επίπεδο όσο και την ποικιλία και την ποιότητα των εκθετών και των εκθεμάτων πραγματοποίησε έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών, σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 500 επισκεπτών, κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της έκθεσης (10-13 Φεβρουαρίου).

Η έκθεση που καλύπτει όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις του κλάδου

Αρχικά, η πολύ μεγάλη παρουσία στην HORECA 2023 – σύμφωνα με την έρευνα- επισκεπτών που είναι Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων (81%), ή Γενικοί Διευθυντές / Υπεύθυνοι Αγορών (12%), προσέδωσε στην έκθεση για ακόμα μία φορά μία τεράστια εμπορική αξία, αφού η παρουσία τους σε αυτή συνιστά απαραίτητη και καθοριστική προϋπόθεση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών. Το γεγονός ότι 55% απάντησε ότι επισκέφτηκε την έκθεση για να ενημερωθεί για τις τάσεις και τα νέα προϊόντα, ότι το 19% την επισκέφτηκα για να αναζητήσει νέους προμηθευτές, το 16% για να αγοράσει νέα προϊόντα και το εντυπωσιακό 91% ότι βρήκε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητούσε, αποδεικνύει ότι η ΗORECA αποτελεί για τους επισκέπτες της, την κορυφαία έκθεση για τον κλάδο, που ικανοποιεί μέσα από τους εκθέτες της και τα προϊόντα που παρουσιάζουν, με σχεδόν απόλυτη πληρότητα τις προσδοκίες, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τους.

Το 96% των επισκεπτών δήλωσαν ικανοποιημένοι από την HORECA 2023

Τα στοιχεία της έρευνας είναι αποκαλυπτικά όσον αφορά τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης των επισκεπτών αφού το 96% δήλωσαν από ικανοποιημένοι έως εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την έκθεση και το συντριπτικό ποσοστό του 97% των επισκεπτών της δήλωσαν με ότι θα  επισκεφτούν την έκθεση  HORECA 2024. Επίσης, πάρα πολύ σημαντική ήταν και η εμπορική αποτελεσματικότητα της έκθεσης καθώς σύμφωνα πάντα με την έρευνα το 68% των επισκεπτών δήλωσαν ότι σκοπεύουν να προβούν στο κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών με τους εκθέτες τους επόμενους έξι μήνες. Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 32% δήλωσαν ότι έκλεισαν συμφωνίες με τις εταιρίες-εκθέτες κατά την διάρκεια της έκθεσης. Τέλος, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που βγήκε μέσα από την έρευνα είναι το γεγονός ότι το 66% έχουν ήδη υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές στην επιχείρησή τους ενώ το 52% σκέφτεται να υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές στο μέλλον.

*Η έρευνα αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Alco, για λογαριασμό της FORUM AE, διοργανώτρια εταιρεία της ΗΟRECA.Η ποσοτική έρευνα για τους επισκέπτες πραγματοποιήθηκε με μορφή προσωπικών συνεντεύξεων με την χρήση ημιδομημένου ερωτηματολογίου διάρκειας 8′-10′, σε δείγμα 500 Ελλήνων επαγγελματιών του ευρύτερου ξενοδοχειακού και κατασκευαστικού κλάδου, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες της μαζικής εστίασης, της καφεστίασης, της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής και του χονδρεμπορίου οι οποίοι είτε έχουν επιχείρηση είτε σκοπεύουν να ανοίξουν μία νέα επιχείρηση. Οι ερωτώμενοι ήταν decision makers της επιχείρησης και το δείγμα περιλαμβάνει επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα (Αττική, Βόρεια, Νότια, Κεντρική και Νησιωτική Ελλάδα. Η προσέγγιση των ερωτώμενων έγινε κατά την έξοδο τους από την έκθεση και στις δύο εισόδους που διέθετε, 10-13 Φεβρουαρίου 2023.

Εγγραφείτε στο Newsletter