9-12 ΦΕΒ 2024

Metropolitan Expo Greece

10-13 Φεβρουαρίου 2023

METROPOLITAN EXPO

  • Home
  • Σας ευχαριστούμε για την υποβολή

Mόλις ολοκληρώσατε τη διαδικασία έκδοσης της online barcode πρόσκλησής σας!

Η πρόσκληση σας έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε!

Εγγραφείτε στο Newsletter