7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Θάνος Λούσης

Ειδικά φέτος ήρθαν πάρα πολλοί επαγγελματίες στοχευμένα κι επιτεύχθηκαν πολλές εμπορικές συμφωνόες. Η έκθεση είναι απαραίτητη για τον κλάδο μας γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε μία ευρεία γκάμα προϊόντων στοχευμένα σε ένα πολύ μεγάλο πελατολόγιο.

Εγγραφείτε στο Newsletter