7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Ιορδάνης Ιωσηφίδης

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γενικά έχει όλο και πιο πολύ κόσμο και πιο σοβαρό, δηλαδή είναι περισσότερο επαγγελματίες. Υποστηρίζουμε την έκθεση από την αρχή της γιατί μας φέρνει πιο κοντά με το κοινό μας και βοηθάει στην ανάδειξη των προϊόντων μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter