Μία έκθεση παγκοσμίου επιπέδου

7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Ιωάννης Τουτζιαρίδης

Η οργάνωση της έκθεσης ήταν εξαιρετική. Τα εμπορικά ραντεβού που πραγματοποιήσαμε ήταν πολύ ικανοποιητικά. Ήρθαν επισκέπτες σχεδόν από όλη την Ελλάδα και πιστεύω θα πραγματοποιήσουμε κάποιες πολύ καλές συμφωνίες. Υπάρχει ένα πολύ καλό know how από τη FORUM και οπωσδήποτε αυτό μας βοηθάει να πραγματοποιήσουμε σωστές επαφές. Όσον αφορά στη συμμετοχή μας στην HORECA του 2023 οι προσδοκίες μας είναι σαφέστατα να συμμετέχουμε πάλι.

Εγγραφείτε στο Newsletter