7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Γιώργος Γκόνος, Managing Partner

Με μία φράση: θα είμαστε εδώ και του χρόνου. Φέτος η έκθεση ήταν περισσότερο ποιοτική. Η οργάνωση της έκθεσης ήταν ακόμα καλύτερη.

Εγγραφείτε στο Newsletter