7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Diane Ferandou|Διευθύντρια Εξαγωγών

Πιστεύω ότι η HORECA αποτελεί σημείο αναφοράς για την εστίαση. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες, πολλά και σημαντικά πρόσωπα από τον τομέα της εστίασης, αλλά και πελάτες που δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον να μας επισκεφθούν. Είναι πάντοτε μία καλή έκθεση.

Εγγραφείτε στο Newsletter