7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Χρήστος Γεωργιάδης

Η έκθεση σε γενικές γραμμές ήταν αρκετά καλή, είχε αρκετά καλό αποτέλεσμα και μας βοήθησε να δημιουργήσουμε νέες επαφές. Έχει μεγάλο νόημα για τις εταιρείες του κλάδου να έρχονται στη HORECA. Κάθε χρόνο αναπτύσσεται και μας βοηθάει όλο και πιο πολύ.

Εγγραφείτε στο Newsletter