Μία έκθεση παγκοσμίου επιπέδου

7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

Χριστόφορος Τσαπάτος

Η HORECA 2019 μου φάνηκε ότι είχε πιο πολύ κόσμο από τις προηγούμενες φορές. Και, πραγματικά, έχει έρθει πιο αξιόλογος κόσμος. Είναι μία έκθεση απαραίτητη για τον κλάδο μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter