7-10 Φεβρουαρίου 2025

METROPOLITAN EXPO

«Γαστρονομικές Κοινότητες»

Στο πλαίσιo της έκθεσης HORECA, την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου στις 14:00 στην αίθουσα C2 του Μetropolitan Expo, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Γιώργου Πίττα «Γαστρονομικές Κοινότητες» και το ομώνυμο πρόγραμμα, και έγινε ένας απολογισμός του έργου με τη συμμετοχή πρωταγωνιστών των πρώτων 11 Γαστρονομικών Κοινοτήτων.

Ο Γιώργος Πίττας ξεκίνησε το 2018, τη δράση «Γαστρονομικές Κοινότητες», ένα πρόγραμμα που έχει στόχο η ελληνική γαστρονομία να γίνει μοχλός ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, εφαλτήριο της τουριστικής της ανάπτυξης, αλλά και να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου.

Κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η οργάνωση των επαγγελματιών του ευρύτερου τομέα της γαστρονομίας (παραγωγή-εστίαση-φιλοξενία) σε διάφορες περιοχές της χώρας, με σκοπό την αξιοποίηση των γαστρονομικών πόρων που διαθέτει ο τόπος τους, και τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τη γαστρονομία και τον τουρισμό.

Τέσσερα χρόνια μετά, ο Γιώργος Πίττας στο τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Γαστρονομικές Κοινότητες», το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξιστορεί τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα αυτό άρχισε να υλοποιείται και κάνει έναν απολογισμό. Στο βιβλίο, που εκδόθηκε πρόσφατα, αναπτύσσονται σε ειδικά κεφάλαια σκέψεις και αναλύσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος «Γαστρονομικές Κοινότητες – Gastronomy & Wine Tourism» και αφορούν τις δράσεις του, όπως την εκπαίδευση, την καταγραφή των γαστρονομικών πόρων και πρωταγωνιστών, τη μεθοδολογία του, τη δημιουργία του υλικού επικοινωνίας και την στρατηγική προβολής των προορισμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, και τέλος, τις ωφέλειες που θα προκύψουν στις τοπικές κοινωνίες.

Εγγραφείτε στο Newsletter