7-10 ΦΕΒ 2020

Metropolitan Expo Greece

7-10 Φεβρουαρίου 2020

METROPOLITAN EXPO

  • Home
  • Highlights
  • Τεράστια εμπορικά οφέλη για τους εκθέτες της HORECA 2019

Τεράστια εμπορικά οφέλη για τους εκθέτες της HORECA 2019

Απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους στην HORECA 2019 δηλώνουν οι εκθέτες για μία ακόμα χρονιά, ενώ δεν διστάζουν να εκφράσουν την επιθυμία τους να λάβουν μέρος και το 2020.

Μέσα από ένα δείγμα 250 εκθετών της HORECA 2019, σε έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών ALCO για λογαριασμό της FORUM Α.Ε., προκύπτει ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι συμμετέχοντες αποκόμισαν σημαντικά εμπορικά οφέλη. Βάσει των ευρημάτων της έρευνας, επιβεβαιώνεται ότι η HORECA είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των Ξενοδοχείων και των μονάδων Μαζικής Εστίασης στην Ελλάδα.

99% των εκθετών προσδοκά να κλείσει εμπορικές συμφωνίες τους επόμενους 6 μήνες

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, η HORECA συνεχίζει να τυγχάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην διεύρυνση του πελατολογίου και τις εμπορικές συναλλαγές, στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας και στην παρουσίαση των νέων προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των εκθετών που δηλώνουν από ικανοποιημένοι έως απόλυτα ικανοποιημένοι από την συμμετοχή τους, ανέρχεται στο συγκλονιστικό 98% ενώ το απαράμιλλο 99% προσδοκά να κλείσει επιπλέον εμπορικές συμφωνίες μέσα στο εξάμηνο που ακολουθεί της έκθεσης. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (56%) έκλεισαν τις πρώτες εμπορικές συμφωνίες κατά την διάρκεια του τετραημέρου της HORECA 2019. Εντυπωσιακό είναι και το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν την πρόθεση τους να πάρουν μέρος και στην HORECA του 2020 καθώς ανέρχεται στο 93%.

Τα σχεδόν ουτοπικά αυτά ποσοστά αποδεικνύουν ότι η HORECA είναι μακράν η μεγαλύτερη έκθεση στην Ελλάδα και η σημαντικότερη στην συνείδηση των επιχειρηματιών του κλάδου των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης.

Βαθμός ικανοποίησης εκθετών

Πιθανότητα συμμετοχής στη HORECA '20

Εγγραφείτε στο Newsletter